اخبار جدید
تبلیغات
پولشویی و فرار مالیاتی

پولشویی و فرار مالیاتی

پولشویی فرایندی است که در آن وجوه و عواید غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه، کالا و انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری و ...