اخبار جدید
تبلیغات
دیدار روسای سه اتاق با رئیس کل بانک مرکزی/ طرح گواهی اعتبار مولد «گام» در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی در اتاق تعاون ایران مطرح کرد؛

دیدار روسای سه اتاق با رئیس کل بانک مرکزی/ طرح گواهی اعتبار مولد «گام» در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اتاق تعاون ایران با حضور روسای اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف، از آماده شدن طرح گام (گواهی اعتبار مولد) به منظور حل بخشی ...