وزرای پیشنهادی با حضور در نشست هم اندیشی که با حضور روسای اتاق های تعاون، اصناف، نائب رئیس اتاق تعاون، روسای اتاق های استان های سراسر کشور و جمع کثیری از تعاونگران، ضمن تبیین برنامه های خود، انتظارات بخش تعاون را شنیدند.