نشست هم اندیشی رئیس اتاق تعاون استان تهران در راستای تبیین اهداف و چشم انداز سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه با حضور اتحادیه ها و شرکت های تعاونی استان تهران در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، نشست مشترک اسماعیل خلیل زاده رئیس اتاق تعاون استان تهران در راستای تبیین اهداف و چشم انداز سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه با حضور اتحادیه ها و شرکت های تعاونی استان تهران در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.

در این نشست رئیس اتاق تعاون استان تهران، توضیحات مبسوطی در خصوص نقش تعاون در اقتصاد در شرایط حساس و اهمیت برگزاری سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه توسط اتاق تعاون ارائه کرد.

وی گفت: سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه رخداد ملی است که اتاق تعاون میزبان تعداد کثیری از تعاونگران خارجی خواهد بود.

در ادامه معاونت اقتصادی اتاق تعاون ایران، توضیحاتی کاملی از جزئیات سیزدهمین اجلاس و برنامه و کمیته های برنامه ریزی شده در ایام اجلاس بیان داشت.

همچنین دبیر کل اتاق تعاون ایران در خصوص تعاون در سطح بین الملل توضیح داد و گفت: برگزاری این  اجلاس بین المللی از نمونه  ظرفیت هایی است که می توانیم جایگاه تعاون همچنین بایست ها و نبایست ها را شناسایی کنیم.

در ادامه این نشست اعضا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.