ثبت شناسه ملی اتاق تعاون ایران و اتاق های تعاون استانی مستقل شد.

ثبت شناسه ملی اتاق های تعاون سراسر کشور مطابق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مستقل شد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، با توجه به پیگیری های صورت گرفته، اتاق های تعاون، به عنوان شخصیت حقوقی مستقل محسوب و تحت عنوان تشکیلات در مرجع ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری ثبت و شناسنامه ملی دریافت می کند.

مطابق مصوبه هیات ماده ۹ در خصوص تعیین تکلیف شناسه های ملی اتاق های تعاون سراسر کشور، با عنایت به درخواست های واصله و اعلام نظر دستگاه متولی و در راستای تعیین تکلیف صفحه اختصاص شناسه سنواتی اشخاص حقوقی، مقرر شده است اتاق های تعاون وفق مقررات به عنوان شخصیت حقوقی مستقل محسوب و تحت عنوان تشکیلات در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و شناسه ملی دریافت خواهند کرد.

لازم به اشاره است، با توجه به مصوبه مذکور، اتاق های تعاون سراسر کشور به عنوان شخصیت حقوقی مستقل محسوب می شوند و برای دریافت شناسه ملی نیازی به مراجعه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارند.