مدیرعامل یک شرکت تعاونی از توزیع ۲۱۰ هزار جلد دفترچه ۴۰، ۶۰ و۸۰ برگ به چهار استان سیل زده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، غلامرضا شجاع مدیر عامل شرکت تعاونی کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکرین بیان داشت: این شرکت تعاونی با همت تعاونگران عضو، ۲۱۰هزار جلد دفترچه ۴۰، ۶۰ و۸۰ برگ  را به استان های گلستان، خوزستان، لرستان و مازندران ارسال و توزیع کرده است.

وی ادامه داد این اقدام خداپسندانه با همکاری اتحادیه های تحت پوشش تشکل های صنعت چاپ استان های کشور و هماهنگی آموزش و پرورش منطقه انجام شده است.