بهره گیری از یک نظام مالیاتی جامع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، موجب توزیع عادلانه تر درآمدها، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، توجه بیشتر به بخش خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه کرد اعتبارات و در نتیجه اثربخشی بالاتر خواهد شد. بنابراین مالیات مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رونق اقتصادی و ارتقای شاخص های آن، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، بدون تردید، مالیات و نظام مالیاتی نقش موثر و بی بدیل در روند توسعه کشور بازی می‌کند. مالیات به‌عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت، از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند در سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب، می‌تواند بر چگونگی دستیابی به هدف‌های توسعه‌ای تأثیر بگذارد.

با وضع و اجرای قوانین مالیاتی نوین مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براساس مصرف کالا و دریافت خدمات، بسترهای رونق اقتصادی، اجرای زیرساخت های عمرانی، توسعه آموزش در مناطق کمتر توسعه یافته،گسترش خدمات عمومی فراهم می گردد.

با اجرای این نوع مالیات پیشرفته و اختصاص بخشی از اعتبارات از محل وصول آن به شهرداری ها و دهیاری های هر منطقه، شاهد توسعه متوازن در نقاط مختلف کشور خواهیم شد. همانطوریکه براساس قانون بودجه، بخشی از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده، به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد تا فعالیت های عمرانی در بخش های شهرسازی، زیباسازی، مکان های تفریحی، فضای سبز و خدمات عمومی در همان محل پرداخت مالیات بیش از پیش گسترش یابد. همچنین درصدی از وصولی مالیات بر ارزش افزوده به سلامت اختصاص می یابد تا به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه و تجهیز مراکز درمانی و کاهش هزینه های آحاد جامعه کمک نماید. بنابراین آگاه ساختن مردم در مورد نقش مالیات در توسعه و رونق اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

باید جایگاه مالیات در توسعه اقتصاد کشور، گسترش زیر ساخت ها و پیشرفت پروژه های عمرانی، تبیین و اثرات مثبت آن تشریح شود. این امر موجب افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات جهت تامین این نوع هزینه های خدمات عمومی می گردد.

بدیهی است که درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در تامین هزینه های جاری و خدمات عمومی و عمرانی ایفا می کند و اتکای دولت به این گونه درآمدها، سلامت، عدالت و رونق اقتصادی را درپی دارد.

مالیات ابزاری برای توزیع بهتر و عادلانه تر درآمدها است که تمام افراد متناسب با سطح درآمد و ثروت پرداخت می نمایند تا در توسعه همه جانبه کشور سهیم شوند.

سازمان امور مالیاتی