به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان، کارت های بازرگانی تا پایان اردیبهشت ماه به صورت خودکار تمدید شده و دارای اعتبار است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا در کشور و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، اعتبار کارت های بازرگانی که تارخ انقضای آن ها از اول فروردین تا ۳۱ اردیبهشت سالجاری است تا پایان اردیبهشت ماه به صورت خودکار تمدید و دارای اعتبار است.