معاون اقتصادی اتاق تعاون تهران در گفت و گو با شبکه ایران کالا از بخش بانکی و مالیاتی کشور در خصوص رعایت نکردن دستورات دولت مبنی بر استمهال مالیات و اقساط وام بانکی انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، قاسمی در گفتگوی تصویری با برنامه تحریریه اقتصاد گفت: بی توجهی بخش بانکی و مالیاتی به مصوبات دولت از یکسو و آثار زیانبار رکود اقتصادی ناشی از کرونا از سوی دیگر، مشکلات بخش تعاون را دو چندان کرد.

وی ادامه داد: اوج کسب و کار و افزایش درآمد صنوف در آخرین ماه های سال است که با شیوع کرونا در ایران، رکود سنگینی را متوجه اکثر بخش های اقتصادی کرد. علی القاعده بخش های مختلف تعاون اعم از تولید، توزیع و خدمات نیز آسیب جدی از این گسترش ویروس دید.

معاون اقتصادی اتاق تعاون تهران افزود: اقتصاد کشور ما از یکسو تحت فشارهای تحریم و از طرف دیگر از سوی کرونا مورد تهدید قرار گرفته است از اینرو مشکلات بخش های مختلف اقتصاد نیز دوچندان شده است. دولت باید در خصوص اخذ مالیات، وضعیت نابسامان شرکت ها را درنظر گرفته و امهال بیشتری را در نظر بگیرد. دولت باید به بانکها دستور قاطع دهد تا نسبت به اخذ اقساط به وام گیرندگان استمهال داشته باشد.

قاسمی تصریح کرد: بیشترین مشکل بخش تعاون در بخش مالیات و امور بانکی است و سختگیریهای زیادی در این دو بخش دیده می شود. امسال بر اساس نامگذاری رهبر معظم انقلاب، سال جهش تولید است. اگر بخواهیم به سمت جهش تولید برویم باید توان و قدرت جدیدی در بخش تعاون ایجاد کنیم که مستلزم توجه دولت به بخش تعاون است.