کنفرانس تحقیقاتی تعاون به عنوان یک رویداد قبل از کنگره، توسط ICA در تاریخ ۲۷-۲۶ فوریه ۲۰۲۱ (۸ و ۹ اسفندماه۱۳۹۹) در سئول برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، این کنفرانس پیشرو مباحث کلیدی و موضوعات فرعی کنگره جهانی تعاون خواهد بود  و جهت مباحثی مبتنی بر مشارکتهای علمی و تحلیل، تولید محتوا می کند.

براین اساس، ICA از محققان ، متخصصان و دست اندرکاران تعاون دعوت می کند تا چکیده های مقالات فردی (حداکثر ۷۵۰ کلمه) یا پیشنهادات نشست های پانل (از جمله نام و وابستگی شرکت کنندگان) را در زمینه موضوعات تعریف شده در یادداشت سی و سومین کنگره  و تحت یکی از چهار مورد موضوعی خاص که در ذیل آورده شده ، ارسال کنند.

موارد ارسالی باید شامل اطلاعات زیر باشند:

  • عنوان، نویسنده و وابستگی
  • موضوع ارسال ( بخش پایین را ملاحظه کنید) . یک موضوع فرعی نیز می تواند مشخص شود.
  • ایده اصلی / استدلال / پیام به عنوان مشارکت در بحث پیرامون هویت تعاونی و همچنین دارای ۳ تا ۵ واژه کلیدی
  • توضیح در مورد اینکه چرا مورد ارسالی به پیشرفت دانش در مورد هویت تعاونی (به صورت مرتبط)کمک می کند.

ارزیابی و انتخاب بر اساس پتانسیل نشست های پیشنهادی و ارتباطات صورت خواهد گرفت تا به موضوعات مهم درگردآوری استدلالهای مرتبط و قوی براساس مبانی نظری ، تحلیلی ، مفهومی و تجربی بپردازد.

محققان جوان (دانشجویان ، یا دانشمندان طی ۲ سال فارغ التحصیلی) به صورتی ویژه  برای ارائه پیشنهادات، مورد تشویق قرار می گیرند.

 

از نویسندگان چکیده مقالات منتخب دعوت می شود مقالات خود را به صورت کامل ارائه کنند. ( ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ کلمه)

آنها برای ارائه مطالب خود با کمیته علمی در راستای برنامه کنگره تعامل خواهند کرد. بهترین مقالات برای ارائه در جلسات مربوط به کنگره و یا جهت انتشار انتخاب می شوند.

موضوعات

۱- هویت تعاونی

فرصت های منحصر به فردی که هویت تعاون برای رشد عضویت ، گسترش سهم بازار و تأثیرات چشمگیر اجتماعی ارائه می دهد چیست؟

الف- دولت و مشارکت اعضا

ب – شناخت برند تعاونی

ج – آموزش درباره هویت تعاونی

د – تعاونی ها و هویت تعاون به عنوان میراث فرهنگی نامشهود

ه-  تعاونی ها و اقتصاد همبستگی اجتماعی

و- تنوع ، عدالت و ارتباط

ز- موضوعات دیگری که به وضوح مرتبط با این موضوع هستند نیز می تواند در نظر گرفته شود

۲- نوآوری و کارآفرینی تعاونی

هویت تعاونی به عنوان پایه و اساسی  برای نوآوری و یک فرصت تجاری منحصر به فرد.

الف – الگوهای اقتصادی جدید ، تحول دیجیتال و مدلهای جدید تجاری

ب-  مدیریت زنجیره ارزش اخلاقی

ج – ایجاد شبکه های قوی کارآفرینی تعاونی

د-  سرمایه تعاونی: تحقق  نیازهای سرمایه آینده

ه – موضوعات دیگری که به وضوح مرتبط با این موضوع هستند نیز می تواند در نظر گرفته شود.

 

۳- تعهد جهانی تعاونی

نقشهای  فعلی و آینده تعاونی ها در اثرگذاری بر تغییر مثبت در چالش های جهانی:

بحران اقلیمی ، درگیری ، نابرابری.

الف-  بحران های جهانی ، مانند بحران های بهداشتی از جمله COVID-19 ، مهاجرت ها و غیره.

ب-  تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط زیست

ج-  صلح مثبت ، احیای فاجعه طبیعی و انسجام اقتصادی و اجتماعی

د-  توسعه جهانی تعاون

ه – موضوعات دیگری که به وضوح مرتبط با این موضوع هستند نیز می تواند در نظر گرفته شود.

۴- هویت تعاونی و اهداف توسعه پایدار

تعاونی ها به عنوان ترویج گران  اهداف توسعه پایدار و نقش هویت تعاونی

الف-  کار و آینده آن

ب – خدمات بهداشتی و اجتماعی

ج -امنیت غذایی

د – انرژی و مسکن

ه – موضوعات دیگری که به وضوح مرتبط با این موضوع هستند نیز می تواند در نظر گرفته شود.

 

 

جداول زمانی

فراخوان چکیده مقالات (۱۵ جولای – ۳۱ آگوست ۲۰۲۰) (۲۵ تیرماه – ۱۰ شهریور ۱۳۹۹)

شرح و ارائه  مقالات (۱ سپتامبر – ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰) (۱۱ شهریور – ۲۵ آذر)

  • نویسندگان منتخب نظرات کمیته علمی را دریافت می کنند.
  • در صورت نیاز ، درخواست جلسه با نویسندگان به طور مجزا برنامه ریزی می شود.
  • نویسندگان منتخب، مقالات نهایی را حداکثر تا تاریخ ۱۵ دسامبر سال ۲۰۲۰ (۲۵ آذرماه)ارسال می کنند و سپس در بخش مباحثه کنندگان در خصوص  پانل ها و جلسات توزیع می شوند.

انتشار چکیده مطالب  و مقالات (۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ – ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱) ( ۲۵ آذر ۱۲ بهمن)

کلیه چکیده ها به چهار زبان ( انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیایی و فرانسوی )  ترجمه شده و در یک کتاب کنفرانس ادغام می شوند. تمام مقالات در وب سایت و برنامه کاربردی کنگره بارگذاری می شوند.

اقدامات پس از کنفرانس (تا ۳۱ می ۲۰۲۱) ( تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۰)

بعد از کنگره، همه نویسندگان می توانند مقالات خود را  بازبینی کرده و آنها را به اتحادیه بین المللی تعاون  ارسال کنند.

مقالات ارسال شده ، در سی و سومین  کنگره جهانی تعاون، بررسی همکاری های بین المللی، چاپ ویژه مجله سازمان و مدیریت تعاونی (JCOM ، Elsevier) و سایر نشریات (TBD) ، از جمله به زبان اسپانیایی، فرانسوی و کره ای که منوط به تأیید نویسندگان باشد ، منتشر می شود.

زبان

چکیده مقالات  باید به زبان های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی یا کره ای ارسال شوند. مقالات کامل نیز باید به یکی از این چهار زبان نوشته شود.

اطلاعات تکمیلی

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر ، با آقای Santosh Kumar ، هماهنگ کننده حقوقی اتحادیه بین المللی تعاون با آدرس ایمیل  kumar@ica.coop تماس بگیرید.

ارسال پیشنهاد

در استفاده از فرم های ارائه شده، لطفا چکیده یا پیشنهاد جلسه پانل خود را به آدرس research.congress@worldcoopcongress.coop ارسال کرده  و در عنوان  موضوع  ذکر کنید :  ” نام خانوادگی – شعار صد و بیست و پنجمین  سال تاسیس کنگره جهانی تعاون # ” برای ارتباطات  یا ” نام خانوادگی – شعار صد و بیست و پنجمین  سال تاسیس کنگره جهانی تعاون #” برای پیشنهادات پانل.

چنانچه یک محقق جوان هستید ( دانشجو ، یا فردی که دو سال از فارغ التحصیلی شما گذشته است ) ، لطفا اضافه کنید  « نام خانوادگی – محقق جوان- شعار صد و بیست و پنجمین  سال تاسیس کنگره جهانی تعاون #»

کمیته علمی

یک کمیته علمی، بر روند انتخاب و ارائه مقالات نظارت خواهد داشت. این کمیته دارای دو   کرسی مشترک است و از محققانی تشکیل شده که توسط : کمیته تحقیقات تعاون اتحادیه بین المللی تعاون وانجمن مطالعات تعاون کره پیشنهاد شده اند.