فعالان اقتصادی برای درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند مراجعه کنند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، با توجه به بخشنامه شماره ۱۳۴۸۳/۱۰۰/۹۹ سازمان توسعه تجارت ایران، درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir در مرورگر به جز مرورگر Internet Explorer، آغاز می شود و در سامانه کارت بازرگانی هوشمند به انجام می رسد.

 

لازم به اشاره است که فعالان اقتصادی طبق این بخشنامه برای درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی  به آدرس فوق مراجعه و درخواست خود را جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی ثبت نمایید.

در صورت نیاز به پشتیبانی می توانید با شماره ۷۵۴۹۲۰۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

همچنین متقاضیان می توانند برای کسب راهنمایی با شماره تلفن ۸۸۱۰۹۸۲۵-۸۸۱۰۹۸۷۳-۰۲۱ داخلی ۱۱۹ تماس بگیرند.