مالیات راهکاری مطمئن برای رسیدن به رشد اقتصادی و درحقیقت با ثبات ترین واصلی ترین منبع تامین مالی دولت است. هرچه سهم مالیات در تامین مخارج دولت بیشتر باشد، از ایجاد آثار نا مطلوب اقتصادی کاسته می شود.

مالیات ریشه بسیاری از خدمات رفاهی و اجتماعی در جامعه است. مبارزه با فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی، سلامت و … با مالیات محقق می‌شود. مالیات ابزاری برای تحریک تولید و برنامه‌های توسعه، توزیع عادلانه امکانات و جلوگیری از انحصار و غیررقابتی شدن بازار در تخصیص منابع است. پرداخت مالیات در توسعه زیر ساخت های شهری نقش اثرگذاری دارد. از آنجا که مالیات نقش موثر و مستقیمی در تامین منابع مالی کشورها بر عهده داشته و انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت ها ارتباط مستقیمی با میزان مالیات های وصول شده دارد، مالیات و توسعه عمرانی ارتباط عمیقی با هم دارند.

طرح های عمرانی مانند بزرگراه ها، خیابان ها، جاده‌ها و پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت شهری ، تولید جریان برق و مخابرات، ارتباطات، مدیریت سلامت جامعه ، توسعه زیرساخت های آموزشی و گسترش خدمات در مناطق محروم نیازمند بودجه قابل توجهی است که از درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد. به ازای پولی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می شود، خدمات رفاهی ازقبیل مدرسه، بیمارستان، جاده، پل و … ارائه
می شود.

آگاه کردن مردم نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و آثار زیانبار عدم پرداخت آن در اقتصاد از مهمترین اقدامات سازمان امور مالیاتی در جهت شفاف سازی اقتصادی می باشد. از جمله اقدامات سازمان امور مالیاتی در جهت آگاهی مردم نسبت به پرداخت مالیات می توان به تبیین آثار پرداخت مالیات در جامعه اشاره کرد. یکی از موارد مصرف مالیات در جامعه توسعه خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی می باشد. برخورداری از یک زندگی با کیفیت و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت آن برعهده دولت ها می باشد. دولت با اخذ مالیات می تواند به وجوه و منابع مالی به منظور پیشبرد اهداف خود در حوزه نظام سلامت دست یابد.

طبق قانون، ۳ درصد از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد که کمک قابل توجهی در تامین مالی هزینه های پروژه های بزرگ شهرداری ها نظیر تجهیز، نوسازی حمل و نقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابانها و معابرشهری و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.


همچنین حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی و اداره نیروهای نظامی و انتظامی، تامین آب، برق، مخابرات و نیز وسایل ارتباط جمعی برای عموم، استقرار امنیت اجتماعی، تامین مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول، تامین زیر ساخت های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه های تولید و اشتغال و تعادل اقتصادی، تشویق محققان و پژوهش گران ، توزیع عادلانه ثروت وکاهش فاصله طبقاتی و غیره از موارد مصرف مالیات در جامعه می باشد. دولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه نیازمند منابع مالی است.


در حقیقت هدف دریافت مالیات، تأمین هزینه‌های دولت بدون ایجاد تورم و تأمین کالاهای عمومی از جمله راه و سایر زیرساختها، مدارس، شبکه تأمین اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی، دفاع ملی، اجرای قانون و سیستم قضایی است.
به گفته آدام اسمیت، هر مالیات برای شخصی که آن را می‌پردازد، نشانی است از آزادی، نه برده داری.

 

سازمان امور مالیاتی