دولت برای انجام امور مختلف خود نظیر حفظ امنیت و امور دفاعی، ایجاد بسترها و زیرساخت‌های لازم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند درآمد است. مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها به‌حساب می‌آیند. مهم‌ترین هدف دریافت مالیات، کسب منابع لازم برای مخارج دولت است. به‌غیر از این مالیات وسیله‌ای برای کنترل و قانونمند کردن الگوی مصرف، تولید و توزیع درآمد در سیستم اقتصادی می‌باشد. بنابراین مالیات از ابعاد گوناگون بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد.اداره پایدار و مطلوب کشور نیز فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، که در این میان یکی از اقدامات مهم در خصوص مدرن سازی نظام مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی می باشدکه با تکیه بر آن، خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان ارایه می گردد.


در حال حاضربا توجه به ضرورت تسهیل فاصله‌گذاری اجتماعی و به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و تسریع در الکترونیکی سازی خدمات سازمان امور مالیاتی کشور و تکریم هرچه بیشتر مودیان، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی برای مودیان در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در سراسر کشور راه اندازی شد.


این طرح از جدیدترین اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان در حوزه مدرن‌سازی فرایندها، اجرایی شده که بر اساس آن مودیان می توانند با تایید و ارسال فرم الکترونیکی «درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی ابلاغ و مدیریت درخواست ها» که از سامانه عملیات الکترونیکی سازمان (www.tax.gov.ir) در دسترس قرار گرفته، از این خدمت نوین بهره مند شوند.


ابلاغ الکترونیکی تمام پیامدهای ابلاغ واقعی را در برخواهد داشت و چنانچه مودی ظرف دو هفته از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در سامانه ، اوراق مذکور را مشاهده نماید، تاریخ مشاهده اوراق به عنوان تاریخ ابلاغ واقعی در سامانه ثبت و این تاریخ ملاک محاسبه مواعد قانونی دیگر خواهد بود.


تمامی مودیان دارای پرونده‌ مالیاتی می‌توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک به نشانی www.tax.gov.ir و ثبت درخواست استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیکی، حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی را برای خود فعال کرده و از این خدمت نوین بهره مند شوند. پس از فعال شدن این خدمات تمامی اوراق مالیاتی به صورت خودکار در سامانه مالیاتی هر مودی بار گذاری شده و پیامک آن به شماره همراه ثبت شده در سامانه جهت مشاهده و دسترسی به این اوراق ارسال خواهد شد.


گفتنی است پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی مودی انجام می شد که در این شیوه گاهی به دلیل نبود مودی در محل، مشکلاتی برای مودیان و سازمان بوجود می آمد و مودی نیز در مواردی مجبور می شد به منظور پیگیری وضعیت ابلاغ اوراق مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه نماید که این امر زمینه ترددهای غیرضروری به ادارات را نیز بوجود می آورد.

سازمان امور مالیاتی