بدون تردید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر، هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده که مهمترین پیامد آن، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر بوده که اینچنین عملکردی، بسیار قابل ملاحظه و کم سابقه است.

تحقق درآمدهای مالیاتی سالهای اخیر، در حالی اتفاق افتاده که کشور با تحریم های شدید اقتصادی رو به رو بوده و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، بدون افزایش نرخ های مالیاتی و فشار بر مودیان فعلی و تنها با تمرکز بر شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرارهای مالیاتی و وصول مطالبات مالیاتی رقم خورده است.

سازمان مالیاتی برای تشخیص عادلانه مالیات نیازمند داده‌ها، اطلاعات جامع و واقعی است و راهی جز دستیابی به اطلاعات همه دستگاه‌های ذیربط در خصوص مبادلات، معاملات، دارایی‌ها و سرمایه افراد وجود ندارد.

تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی، زمینه مقابله با فرار مالیاتی را فراهم کرده و در کنار رشد و توسعه اقتصادی کشور، تحقق درآمدهای مالیاتی نیز میسر گردیده است .
اجرای مواد ۱۶۹ و ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، نصب پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد پنجره واحد خدمات از مهم‌ترین اقدامات در راستای اجرای طرح هوشمندسازی به شمار می‌رود.

راه‌اندازی موتور ریسک‌ (روش حسابرسی مبتنی بر ریسک در نظام‌های نوین مالیاتی)، حذف تشخیص علی‌الراس و تولید اظهارنامه‌های پیش فرض و برآوردی از برنامه‌های آینده سازمان است که براساس آن با پردازش الکترونیکی اطلاعات نقش عنصر انسانی در فرآیند تشخیص و وصول مالیات به حداقل ممکن می‌رسد.

عدالت، دقت و سهولت سرلوحه برنامه‌های راهبردی سازمان بوده و هدف‌گذاری اصلی، عبور از مالیات الکترونیک به سمت مالیات هوشمند بوده و مهمترین راه نجات اقتصاد کشور، هوشمندسازی و مدرن سازی فرایندهای مالیاتی است. نظام مالیاتی هوشمند، منجر به ایجاد یک سیستم یکپارچه، کارآمد، دقیق و مبتنی بر ریزداده های اشخاص می شود.

 

سازمان امور مالیاتی