خاطره استادرضایی رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران، درباره فعالیت زنان در حوزه تعاون اظهار کرد: هم اکنون ۱۰ الی ۱۲ درصد فعالیت تعاونی‌ها به عهده بانوان است.

 

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش که زنان در این تعاونی در چه بخش‌هایی فعالیت دارند تصریح کرد: در حوزه صنعت که متمرکز می‌شود به بخش صنایع کوچک و زود بازده، صنایع دستی، فرش، هنر‌های دستی، مشاغل خانگی، صنایع غذایی که شامل کشاورزی و صنایع وابسته به آن، گردشگری و… فعالیت دارند.

استاد رضایی در ادامه از تخصیص اعتبارات در این بخش گفت: باتوجه به آمار ۱۰ تا ۱۲ درصدی، قاعدتا منابعی که در اختیار ما قرار می‌گیرد بر مبنای همین آمار است. متاسفانه در ظاهر  تخصیص اعتبارات و مصوبات وجود دارد امادر باطن امر و مراحل اجرا تعاونی های بانوان درگیر فراز و نشیب های و دست اندازهای اداری می شوند.

رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران در ادامه بیان کرد: صندوق ضمانت اعلام کرده که تا ۵۰۰ میلیون تومان، طرح‌هایی که قابل سرمایه گذاری است در مورد آن تصمیم گیری و تامین ضمانت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان