بررسی های آماری نشان داد جمعیت فعال اقتصادی استان تهران در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴,۵۹۹,۹۶۷ نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب ۴,۰۳۷,۶۶۸ و ۵۶۲,۲۹۹ نفر بوده است.

 

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۷ ، جمعیت استان  ۱۳٫۶ میلیبون نفر بوده که ۹۴٫۱ درصد در مناطق شهری ۵٫۹  درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.

 

براساس گزارش واحد آمار و برنامه ریزی، نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در سال ۱۳۹۷، ۴۳٫۱ درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی ۱۲٫۲درصد بوده است.

 

براساس این گزارش، جمعیت فعال اقتصادی استان در سال ۱۳۹۷ بر اساس طرح مزبور ۴,۵۹۹,۹۶۷ نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب ۴,۰۳۷,۶۶۸ و ۵۶۲,۲۹۹ و سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۱٫۵، ۳۴٫۹ و ۶۳٫۶  درصد ثبت شده است.

 

تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ ،  ۷۸۵۹۰۵  نفر می باشد که ۵۱ درصد مربوط به مردان و ۴۹ درصد مربوط به زنان است.

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۳۹۷ تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان ۹۶۰ فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان ۷۰۴ فقره بوده است.

در سال ۱۳۹۷ میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب ۹۶۹۳، ۱۸۶۷۲۲، ۱۱۶۶ میلیارد ریال گزارش شده است.

در سال ۱۳۹۷ تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری ۲۱ شرکت، با سرمایه ۴۴۲۸ میلیون ریال و اشتغال ۳۵۹ نفر بوده است. سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت تعاونی در حال بهره برداری به ترتیب ۰، ۶۲، ۳۸ درصد است.

استان  تهرات از لحاظ تولید ناخالص داخلی  ( (GDPدر سال ۱۳۹۶ ، در رتبه ۱ کشوری قرار دارد همچنین سهم تولید ناخالص بخش کشاورزی در این استان ۱ ، صنعت ۲۲ و خدمات ۷۷ درصد بوده است.

بنابراین در استان تهران، خدمات، بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی صنعت وکشاورزی قرار دارند.

در سال ۱۳۹۶ ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب ۲۹۳۱۳۰۳ و ۱۱۰۵۲۱۲۳ هزار دلار اعلام شده است.