در راستای مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای آسیب دیده به واسطه شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در سامانه کارا فراهم کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، بر همین اساس، از کلیه صاحبان و واحدهای کسب و کارهای مشمول طرح(کارفرمایی و خویش فرمایی) که مجوز فعالیت از دستگاه ها و ارگان های ذی ربط دارند و مبادرت به حفظ اشتغال موجود و صیانت از نیروی کار شاغل در بنگاه های اقتصادی کرده اند، در صورت دریافت پیامک از سوی این وزارتخانه، دعوت می شود با مطالعه و بررسی شریاط و ضوابط مشروح ذیل، نسبت به ثبت نام و تکمیل فرآیند آن در این سامانه اقدام کنند.

راهنمای اخذ تسهیلات ویژه کسب وکارهای اسیب دیده از ویروس کرونا

 

 

 

در راستای مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای آسیب دیده به واسطه شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در سامانه کارا فراهم کرده است.